Prijava na posvet »Participacija otrok v Sloveniji – kje smo in kam želimo priti?« - Stran 1

*

Ime

*

Priimek

*

Organizacija

*

Elektronski naslov

*

Ali potrebujete potrdilo o udeležbi?

*

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali za namen prijave na ta dogodek, bomo skrbno varovali ter ravnali z njimi v skladu z novo UREDBO (EU) 2018/1725 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES

Udeleženci s prijavo na dogodek potrjujejo, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Strinjajo se, da organizatorji uporabijo vnesene podatke za splošno administrativna opravila, povezana s sodelovanjem na dogodku. Podatkov ne bomo delili z drugimi organizacijami. Po preteku opravil, povezanih z dogodkom, podatkov ne bomo več hranili.

S sodelovanjem na prireditvi udeleženci dajejo organizatorjem nepreklicno soglasje in pravico, da jih fotografirajo ter napravijo video in zvočne posnetke, pridobljeni material pa uporabijo po lastni presoji za potrebe komuniciranja javnega dogodka. Udeleženci organizatorjem odrekajo vsakršno odgovornost v zvezi z navedenim in se seznanjajo s tem, da organizatorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli osebno poškodbo ter premoženjsko škodo ali izgubo premoženja kot posledico navedenega.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>